SEMINAR ANTARABANGSA BERSAMA UMT-IPBJEMPUTAN UNTUK MENYERTAI SEMINAR ANTARABANGSA: UMT-IPB JOINT INTERNATIONAL WEBINAR

Adalah dimaklumkan bahawa, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan (FPSM) UMT bersama rakan MoU, Fakulti Perikanan dan Sains Marin, IPB akan menganjurkan satu program webinar yang akan diadakan pada 23-24 November 2020 (BESOK dan LUSA). Program webinar ini dianjurkan bersama IPB secara maya sepenuhnya dan merupakan salah satu pengisian dalam aktiviti MoU.

Butiran program webinar ini adalah seperti berikut :
Tarikh : 23 dan 24 November 2020
Masa : 2.30 petang
Webex meeting link:
https://umt.webex.com/meet/sheikh