SEMINAR BULANAN FPSM BAGI BULAN NOVEMBER 2020JEMPUTAN UNTUK MENYERTAI SEMINAR BULANAN FPSM BAGI BULAN NOVEMBER 2020: AGROTEK WEBINAR SIRI 2

Adalah dimaklumkan bahawa, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan (FPSM) akan meneruskan Program Seminar Bulanan FPSM bagi bulan November 2020 untuk bidang agroteknologi. Agrotek Webinar Siri 2 ini akan berlangsung pada 26 dan 29 Nov 2020. Program ini adalah bagi meneruskan usaha-usaha pendedahan kepelbagaian aspek penyelidikan dalam bidang agroteknologi sesuai dengan keperluan masa kini.

Butiran program Agrotek Webinar Siri 2 adalah seperti berikut :
Tarikh : 26 November 2020 (Khamis) dan 29 November 2020 (Ahad)
Masa : 2.30 petang
Webex meeting link:https://umt.webex.com/meet/azr