Aktiviti Keselamatan Air Pelajar Baharu Diploma Perikanan, Pusat Sukan dan Rekreasi (UMT), 7 Julai 2018.