Kemasukan


MyBrain15Program MyBrain15 MyBrain15 di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia MyBrain15 merupakan satu program pembiayaan khas yang diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia di bawah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Ia bertujuan untuk mewujudkan satu kumpulan sumber manusia yang cemerlang sebagai pemangkin kepada aktiviti penyelidikan dan inovasi dinamik. Di bawah program ini […]