POST BAHARU

VIDEO KORPORAT RASMI UMT

PANORAMA KAMPUS UMT

LATAR BELAKANG

SEJARAH

FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN

Tekan di sini

FALSAFAH

Fakulti Perikanan dan Sains Makanan mengamalkan falsafah berasaskan pengurusan sumber akuatik yang mampan dan mengajar ilmu pengetahuan dalam sains makanan. Kami percaya dalam memupuk kewujudan bersama yang harmoni antara manusia dan ekosistem akuatik melalui pendidikan, penyelidikan dan inovasi yang bertanggungjawab.

Visi

Untuk menjadi hab yang diiktiraf di peringkat global untuk kecemerlangan dalam perikanan dan sains makanan, memacu pendidikan transformatif, penyelidikan berkesan dan amalan mampan yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kesihatan planet kita.

MISI

  1. Menyediakan pendidikan berkualiti dalam bidang perikanan dan sains makanan yang melengkapkan graduan dengan kemahiran praktikal, pengetahuan saintifik, dan nilai etika.
  2. Menjalankan penyelidikan canggih untuk memajukan pemahaman tentang ekosistem akuatik, pengeluaran dan keselamatan makanan, menyumbang kepada amalan mampan dan pengetahuan global.
  3. Terlibat dengan industri, kerajaan dan komuniti untuk menangani cabaran dan peluang dalam perikanan dan sains makanan melalui perkongsian kolaboratif.
  4. Memupuk budaya inovasi dan keusahawanan, menyediakan pelajar dan fakulti untuk menyumbang kepada landskap industri perikanan dan makanan yang berkembang.

Slogan

“Ocean of discoveries, global sustainability”

MASKOT

Buletin Berita

BROSUR PROGRAM

Akreditasi MQA

MQA Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains dalam Agroteknologi (Sains Tanaman) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains dalam Akuakultur dengan Kepujian
MQA Diploma Perikanan

Video Promosi Bagi Setiap Program

BUKU PANDUAN PROGRAM

PROGRAM IJAZAH

Program Sarjana Muda

Selamat datang

Pelajar Sarjana Muda
Tekan di sini

PROGRAM DIPLOMA

Program Diploma

Selamat datang

Pelajar Diploma
Tekan di sini

PROGRAM SARJANA

PROGRAM SARJANA

Selamat datang

Pelajar Sarjana
Tekan di sini

LOKASI