19-20 April 2024| KELAS LAPANGAN EKOLOGI AKUATIK FIS 3154

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera

CRaFS!

19-20/4/2024 |KELAS LAPANGAN EKOLOGI AKUATIK FIS 3154SPAB KENYIR: Seramai 63 orang pelajar Tahun 1 Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) diketuai oleh Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Idris dan dibantu oleh 6 orang staf Fakulti Perikanan dan Sains Makanan – FPSM UMT telah menjalani Kelas Lapangan di Stesen Penyelidikan Alami Biodiversiti UMT Kenyir. Kelas lapangan ini bertujuan untuk memberi pengenalan dan kaedah pengendalian peralatan saintifik bagi tujuan persampelan di lapangan.

 

Share the Post:

Related Posts