18 Jan 2024 | Multiparameter Waterproof Meter

Fakulti Perikanan dan Sains Makanan telah menerima sumbangan 2 unit Multiparameter Waterproof Meter dari Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Idris yang telah menamatkan kajian beliau. Alat ini disumbangkan kepada FPSM agar ianya dapat terus dimanfaatkan untuk kegunaan oleh para pensyarah dan pelajar yang menjalankan tugasan yang berkaitan. Terima kasih Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Idris