Dr. Nor Fazliyana Mohtar

Dr. Nor Fazliyana Mohtar ialah seorang Pensyarah di Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur, Universiti Malaysia Terengganu. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur), dari Universiti Malaysia Terengganu dan seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat PhD di University of Auckland, New Zealand. Bidang kepakaran beliau ialah dalam pengendalian sisa perikanan serta pemprosesan produk perikanan. Beliau […]

Bengkel Pemprosesan Keropok Lekor dan Sata Ikan 2018

24 Feb 2018 (Sabtu)    dan salam sejahtera Untuk makluman semua satu bengkel akan dianjurkan oleh Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA) pada 24 Feb 2018 bertempat di Makmal Pemprosesan dan Teknologi Makanan.  Bengkel ini diadakan bertujuan menambahkan kepakaran perserta dalam penghasilan makanan tradisi Terengganu yang sangat popular iaitu keropok lekor dan sata ikan. […]