Hubungi Kami

Fakulti Perikanan dan Sains Makanan
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Nerus, Terengganu
Malaysia

Tel : +609 668 4930 / 4931
Fax : +609 668 4949
E-mail:fpsm@umt.edu.my