Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) Dengan Kepujian

Program ini diwujudkan bagi melahirkan graduan dan usahawan dalam bidang perikanan yang berpengetahuan, berkemahiran, dan berkemahiran dalam aplikasi teknologi terkini, serta mampu menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi masyarakat demi menjamin kelestarian sumber perikanan. Program ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, teori, dan amalan berkaitan teknologi dan pengurusan perikanan, serta menyediakan mereka dengan kemahiran dan pengalaman praktikal melalui latihan praktikal dan aktiviti penyelidikan. Selepas menamatkan program ini, graduan akan dapat menceburi kerjaya dalam pelbagai bidang industri perikanan, seperti akuakultur, pemprosesan ikan, teknologi perikanan, dan pengurusan perikanan, serta menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang tersebut.

Buku Panduan

Video Promosi

Mainkan Video

Akreditasi MQA

Maklumat

  1. Syarat kemasukan
  2. Objektif Pendidikan Program
  3. Hasil Pendidikan Program
  4. Sinopsis
  5. Skema Kurikulum

*Semua maklumat berikut boleh didapati dalam buku panduan

BROSUR