PUSAT PENGURUSAN PASCA SISWAZAH Universti Malaysia Terengganu

Cara memohon

KEMASUKAN

 1. KEPERLUAN IJAZAH SARJANA MELALUI PENYELIDIKAN.
 2. KEPERLUAN IJAZAH SARJANA DALAM KERJA KURSUS
 3. KEPERLUAN PHD SECARA PENYELIDIKAN
 4. PROSEDUR KEMASUKAN
 5. KEPERLUAN UNTUK PELAJAR ANTARABANGSA

Programme‚Äč

 1. PROGRAM MENGIKUT PENYELIDIKAN.
 2. PROGRAM MENGIKUT KERJA KURSUS
 3. PENYELARAS PROGRAM BAGI PROGRAM KURSUS SARJANA
 1. PROGRAM PENYELIDIKAN.
 2. PROGRAM KERJA KURSUS
 3. DISKAUN UNTUK PROGRAM KERJA KURSUS SISWAZAH
 4. CARA PEMBAYARAN
 5. YURAN PEPERIKSAAN TESIS

RUJUKAN Pelajar

 1. PROGRAM PENYELIDIKAN.
 2. PROGRAM KERJA KURSUS
 3. E-BORANG & MANUAL PENGGUNA

BANTUAN KEWANGAN

 1. BIASISWA & BANTUAN KEWANGAN UNTUK PELAJAR IJAZAH SARJANA