Sarjana Muda Sains Akuakultur Dengan Kepujian

Menghasilkan graduan yang berwibawa yang mampu menunjukkan kemahiran teknikal dan pengetahuan dalam bidang akuakultur, seiring dengan kemajuan teknologi terkini. Membangunkan graduan dengan keupayaan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam industri akuakultur, selaras dengan pertumbuhan industri. Memupuk graduan dengan keupayaan untuk mengenal pasti keperluan etika untuk pembangunan peribadi dan profesional melalui pembelajaran kendiri dan sepanjang hayat. Memupuk graduan dengan kemahiran kepimpinan dan kecekapan dalam komunikasi lisan dan bertulis. Memupuk graduan yang mampu menunjukkan kemahiran keusahawanan, pembelajaran sepanjang hayat, menggunakan kemahiran numerasi, dan kerja berpasukan untuk kecemerlangan pembangunan kerjaya.

Buku Panduan

Video Promosi

Mainkan Video

Akreditasi MQA

Maklumat

  1. Syarat kemasukan
  2. Objektif Pendidikan Program
  3. Hasil Pendidikan Program
  4. Sinopsis
  5. Skema Kurikulum

*Semua maklumat berikut boleh didapati dalam buku panduan

BROSUR