Ijazah Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) Dengan Kepujian

Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) mula ditawarkan di universiti Malaysia Terengganu bermula sesi Julai 2007/2008. Kini ia telah menjadi salah satu program yang paling popular untuk pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat pertama Ijazah Sarjana Muda. Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dan terlatih tinggi serta berkemahiran dalam teknologi pemprosesan dan pengeluaran makanan bagi menghasilkan makanan yang selamat dan berkhasiat. Graduan daripada program ini boleh bekerja di pelbagai agensi awam dan swasta dalam bidang berkaitan sains dan teknologi makanan, termasuk penyelidikan dan pembangunan produk makanan, perundangan dan pendidikan. Selain itu, graduan juga diberikan ilmu keusahawanan yang membolehkan mereka menjadi usahawan yang inovatif, dan berdikari dalam industri makanan.

Buku Panduan

Video Promosi

Mainkan Video

Akreditasi MQA

Maklumat

  1. Syarat kemasukan
  2. Objektif Pendidikan Program
  3. Hasil Pendidikan Program
  4. Sinopsis
  5. Skema Kurikulum

*Semua maklumat berikut boleh didapati dalam buku panduan

BROSUR