Sarjana Sains dalam Akuakultur

Pengenalan “Sarjana Sains dalam Akuakultur” merujuk kepada program akademik khusus yang direka untuk menyediakan pendidikan dan latihan lanjutan dalam bidang akuakultur. Akuakultur ialah penternakan organisma akuatik, seperti ikan, kerang, dan tumbuhan akuatik, di bawah keadaan terkawal. Ijazah Sarjana Sains (MSc) dalam Akuakultur ialah program pascasiswazah yang biasanya ditawarkan oleh universiti dan institusi dengan tumpuan kepada perikanan dan sains akuatik.

Pengenalan menunjukkan bahawa program akademik ini direka untuk melengkapkan pelajar dengan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, amalan dan teknologi akuakultur. Ia berkemungkinan merangkumi pelbagai aspek akuakultur, termasuk tetapi tidak terhad kepada biologi ikan, pemakanan, pembiakan, pengurusan penyakit, dan amalan akuakultur mampan. MSc dalam Akuakultur sering menggabungkan pengetahuan teori dengan kemahiran praktikal, menyediakan pelajar untuk kerjaya dalam industri akuakultur, institusi penyelidikan, agensi kerajaan, atau organisasi alam sekitar.

Pelajar yang mengikuti pengajian Sarjana Sains dalam Akuakultur boleh melibatkan diri dalam projek penyelidikan, kerja lapangan dan eksperimen makmal untuk mendalami pemahaman mereka tentang kerumitan yang terlibat dalam akuakultur lestari. Program ini juga boleh menggabungkan aspek perniagaan dan pengurusan untuk menyediakan graduan bagi peranan kepimpinan dalam sektor akuakultur.

Secara ringkasnya, pengenalan “Sarjana Sains dalam Akuakultur” mencadangkan program akademik yang disesuaikan untuk individu yang mencari pengetahuan dan kemahiran lanjutan dalam sains dan pengurusan akuakultur, memupuk kepakaran dalam penternakan organisma akuatik untuk tujuan ekonomi, alam sekitar dan pemakanan.

Buku Panduan

Maklumat

  1. Syarat kemasukan
  2. Objektif Pendidikan Program
  3. Hasil Pendidikan Program
  4. Sinopsis
  5. Skema Kurikulum

*Semua maklumat berikut boleh didapati dalam buku panduan