PROGRAM DITAWARKAN FPSM

1. Diploma Perikanan

2. Program Sarjana Muda

     i. Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) dengan kepujian
    ii. Sarjana Muda Sains Makanan  (Perkhidmatan Makanan dan  Pemakanan) dengan kepujian
   iii. Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) dengan Kepujian
   iv. Sarjana Muda Sains Akukultur dengan Kepujian
   v. SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (SAINS TANAMAN) DENGAN KEPUJIAN

3. Program Lepasan Ijazah

    a) Mengikut Kerja Kursus

        i.Sarjana Sains dalam Akuakultur
       ii. Sarjana Sains dalam Perikanan  Tropik

   b) Secara Penyelidikan

      i. Sarjana Sains
     ii. Doktor Falsafah

AKREDITASI MQA

MQA Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains dalam Agroteknologi (Sains Tanaman) dengan Kepujian
MQA Sarjana Muda Sains dalam Akuakultur dengan Kepujian
MQA Diploma Perikanan