01 April 2024 | Pengiktirafan MOSTI untuk Pensijilan MySTI untuk 9 Produk REHLA

Assalammualaikum |

Tahniah kepada Prof Madya ChM. Dr Mohd Zul Helmi Bin Rozaini yang telah berjaya mendapat pengiktirafan MOSTI bagi pensijilan MySTI bagi 9 produk REHLA. Warga FPSM mendoakan beliau terus mengharumkan nama FPSM.

Share the Post:

Related Posts