14/01/2024 | Sesi Pelancaran Produk untuk subjek STM3107 (Pembangunan Produk)

UMT – Sesi Pelancaran Produk bagi subjek STM3107 (Pembangunan Produk) oleh pelajar tahun akhir Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) dan Sains Makanan (Teknologi Makanan). Sebanyak 26 produk baru dihasilkan dengan bimbingan 4 orang pensyarah sebagai mentor dengan dibantu oleh 2 orang staf sokongan. Persembahan produk telah dinilai oleh 8 orang pensyarah FPSM dan 4 orang penilai industri. Aktiviti ini meliputi 25% daripada penilaian markah kursus dan memenuhi elemen Kemahiran Keusahawanan.

Share the Post:

Related Posts