22 Feb 2024 | Dana Jabatan Perikanan Malaysia

Tahniah Professor Madya Dr Seah Ying Giat dan Ahli yang telah memperolehi Geran Dana Jabatan Perikanan Malaysia berjumlah RM 250000. Tajuk Projek “Program Pengumpulan Data dan Verifikasi Alat Bantuan Penangkapan Ikan (unjam) di semenanjung Malaysia, Sarawak dan Labuan”

Share the Post:

Related Posts