28 Feb 2024 | Latihan Dalaman FPSM

Assalammaulaikum and Greetings
Pada 28 Februari 2024, satu kursus latihan dalaman telah diadakan mengenai Teori dan Aplikasi Instrumentasi Makmal untuk Spektrofotometer UV-Vis dan FTIR di Makmal Pemakanan Manusia, FPSM. Penceramah bagi kursus ini ialah Profesor Madya Chm Dr Hafiza Mohamed Zuki, Pensyarah FSSM dan pendemo ialah Puan Suhana Muhamad Hanidun, Pegawai Sains, FPSM. Kursus yang diadakan meliputi teori teknik spektroskopi dan aplikasi dalam analisis serta latihan amali.
  
Share the Post:

Related Posts