01 Feb 2024 | Pusat Pemprosesan Makanan Inovatif

Tahniah buat team MMT FPSM, Dr. Yusnita binti Hamzah, Prof. Madya Dr. Mohd Nizam bin Lani, Prof. Madya Ts. Dr. Wan Zaliha binti Wan Sembok, Dr Siti Nur Afifah Jaafar, Dr Nor Hayati Ibrahim, Prof. Dr . Maa’ruf Abd Ghani, Prof. Ts. Dr. Amiza binti Mat Amin, Dr. Nurul Faziha Ibrahim, Dr. Norhidayah Che Soh dan semua yang terlibat atas kejayaan pelaksanaan projek ini. Semoga terus menjadi sumber inspirasi kepada kita semua.

 

Share the Post:

Related Posts