27 Jan 2024 | Kongsi Ilmu Pesisir Pantai

Perkongsian Ilmu Pesisir Pantai bersama Naib Canselor UMT, Prof Dato’ Dr. Mazlan Abd. Ghaffar FAC’s dan Dr. Mohd Fazrul Hisam, Pensyarah/ Penyelidik Teknologi Perikanan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan (FPSM) dalam SPM, RTM I 28 Januari 2024 I Ahad I 8.55 pagi. Stay tune

Share the Post:

Related Posts