4 June 2024| Sesi Praktikal Pemprosesan Makanan Menggunakan Teknologi Retort

Assalammualaikum

4 Jun 2024: Sesi Praktikal Pemprosesan Makanan Menggunakan Teknologi Retort untuk Pelajar Tahun 3, Sains Makanan SM (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) yang mengikuti Kursus STM 3123 (Prinsip Pemprosesan dan Pengawetan Makanan) di Test Bed MARDI, Kuala Terengganu. Penceramah: En Ts Ashadi Yaacob @ Ramli dan Puan Nor Azmah Umar, Pegawai Penyelidik Kanan, Pusat Pemindahan Teknologi & Pembangunan Usahawan, MARDI Kuala Terengganu Terima kasih kepada pasukan MARDI Kuala Terengganu atas peluang dan bimbingan yang diberikan. Semoga dapat terus bekerjasama di masa hadapan.

Share the Post:

Related Posts